Evropska unija

OCS standard ekvivalentan EU regulativi EC 834/2007
Sertifikacija organske proizvodnje u skladu sa privatnim standardom OCS-a se primenjuje ukoliko proizvođač ima proizvode namenjene izvozu.

OCS standard

Opis kontrole i sertifikacije

Proizvođač svoje aktivnosti obavlja vodeći računa o ekološkom balansu sa okolinom, biodiverzitetu, dobrobiti i zdravlju zemljišta, biljaka, životinja i ljudi, poštujući fer odnos i  postupajući odgovorno u cilju očuvanja za sadašnje i naredne generacije.

Važeći propisi

Prijava

Prijava je prvi korak ka sertifikaciji.

Dokumentacija

Aktuelna uputstva i obrasce možete naći na sledećem linku:

Sertifikovani proizvođači

OCS sertifikovani proizvođači po EU standardima za područje Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.