GLOBAL G.A.P. • Standard dobre poljoprivredne prakse

GLOBAL G.A.P. danas predstavlja imperativ kvaliteta. Prvenstveno je stvoren kako bi pružio informaciju potrošaču na koji način je proizveden određeni poljoprivredni proizvod kojeg kupuje. Industrijalizacija proizvodnje u poljoprivredi, upotreba sredstava kao što su aditivi, hormoni, pesticidi, antibiotici i slično, dovela je do nezadovoljstva potrošača i do gubitka poverenja u kvalitet proizvoda. Evropska asocijacija distributera i trgovaca na malo (Euro-Retailer Produce Working Group – EUREP) je zbog toga izradila dokumenta GLOBAL G.A.P. kako bi na najbolji način zaštitili zdravlje svojih potrošača. GLOBAL G.A.P. detaljno prati proces proizvodnje u kojoj su se poštovala načela standarda kao što su: briga o okolini, sa minimalnim uticajem na istu, zdravlje životinja, integrisana poljoprivredna proizvodnja, briga o higijeni u rukovanju prehrambenim proizvodima, poštovanje opštih zahteva zdravlja i sigurnosti zaposlenih u poljoprivredi i poštovanje posebnih normativa u postupanju s radnicima tokom proizvodnje.

GLOBAL G.A.P. ključna je referenca za dobru poljoprivrednu praksu na globalnom tržištu koja prati zahteve potrošača u poljoprivrednoj proizvodnji. Cilj GLOBAL G.A.P.-a je jačanje poverenja kod kupaca sa aspekta kvaliteta i zdravstvene bezbednosti poljoprivrednih i drugih primarnih proizvoda, kao i smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu dosadašnjim načinom poljoprivredne proizvodnje, sigurnosti zaposlenih u poljoprivrednoj proizvodnji i uzgoja životinja..

Principi GLOBAL G.A.P.-a su:

• Ograničena i kontrolisana upotreba svih vrsta agrohemikalija;

• Higijensko postupanje prilikom proizvodnje i manipulacije poljoprivrednih proizvoda;

• Obezbeđenje uputstava i zapisivanje svih aktivnosti, uz obezbeđenje sledljivosti;

• Jedinstvena pravila koja omogućavaju nepristrasnu verifikaciju (potvrda da je sve rađeno kako treba);

• Međusobna komunikacija i razmena mišljenja između proizvođača, trgovaca i korisnika proizvoda;

• Briga za zaštitu čovekove okoline i održivi razvoj;

• Odgovorno postupanje prema zaposlenima na gazdinstvu;

• Briga za dobrobit životinja na farmi.

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.