Proizvodi bez ostataka • ZEROCS

„Bez ostataka (zero residue)“ je privatni standard za proizvode koji uređuje Organic Control System i predstavlja alat za unapređenje proizvoda iz poljoprivredne i poljoprivredno-prehrambene proizvodnje dobijenih proizvodnim tehnikama kojima se obezbeđuju bitna ograničenja u upotrebi pesticida, posebno obraćajući pažnju na uticaj na životnu sredinu i zdravlje potrošača.

Cilj sertifikacije je da podstakne aktivno širenje proizvodnih sistema koji, pored restriktivnih principa integralne odnosno integrisane proizvodnje i dobre poljoprivredne prakse, dodaju pažljivu analizu i izbor sredstava za zaštitu bilja sa minimalnim uticajem na životnu sredinu, koje karakteriše nisko rezidualno delovanje, sve do dobijanja proizvoda bez ostataka pesticida. Proizvod se definiše kao „Bez ostataka (zero residue)”
kada su ostaci pesticida manji od ili jednaki 0.01 mg/kg (10 ppb). Ova granična vrednost je namenjena kao analitička granica kvantifikacije koju trenutno predlažu laboratorije za ispitivanje za većinu testova za određivanje sadržaja sredstava za zaštitu bilja.

Opis kontrole i sertifikacije

Prijava

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.