Oznake porekla - Bosna i Hercegovina

Geografsko porijeklo je dobrovoljni standard kojim se štiti ime koje proizvod nosi, a u imenu je sadržana veza kvaliteta i svojstava proizvoda i teritorije. Štite se oznake: oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Opis kontrole i sertifikacije

OCS vam obezbeđuje pouzdani OCS program kontrole i sertifikacije koji je u skladu sa Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode i pratećim pravilnicima.

Zahtev za sertifikaciju

Popunite Zahtev za sertifikaciju i pošaljite nam ga, kako bi smo mogli obraditi Vaš zahtev i poslati Vam uputstvo o daljim koracima.

Važeći propisi

Dokumentacija

Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, utvrđuju se sistemi
kvaliteta za prehrambene proizvode.

Sertifikovani proizvođači

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.