Organska proizvodnja

Sertifikacija organske proizvodnje ima celovit pristup poljoprivredi i proizvodnji hrane, prepoznaje usku međusobnu povezanost svih učesnika u organskoj proizvodnji (od zemljišta do trpeze) te je obaveza poštovanja organskih principa i obaveza svih učesnika – proizvođač, prerađivač i trgovac.

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.