Organska proizvodnja - Republika Srpska

Poslovna jedinica Organic Control System RS LAKTAŠI  je ovlašćena kontrolna organizacija koja se bavi kontrolom i sertifikacijom organske primarne biljne i životinjske proizvodnje, prerade, sakupljanja divljih biljnih vrsta, šumskih plodova i pečuraka, uvoza, trgovine i prometa organskih proizvoda.

Opis kontrole i sertifikacije

Proizvođač svoje aktivnosti obavlja vodeći računa o ekološkom balansu sa okolinom, biodiverzitetu, dobrobiti i zdravlju zemljišta, biljaka, životinja i ljudi,  poštujući fer odnos i  postupajući odgovorno u cilju očuvanja za sadašnje i naredne generacije.

Važeći propisi

Kontrolu i sertifikaciju proizvoda namenjenih tržištu Republike Srpske sprovodimo u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji Republike Srpske („Sl.glasnik RS“, br. 12/13) i pratećim Pravilnicima.

Prijava

Prvi korak ka sertifikaciji.

Dokumentacija

Aktuelna uputstva i obrasce možete naći na sledećem linku:

Sertifikovani proizvođači

Proizvođači iz Republike Srpske u sistemu kontrole i sertifikacije

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.