Srpski kvalitet

Oznaka „ Srpski kvalitet“ je nacionalna oznaka, koja je garant potrošačima da kupuju proizvod dokazano višeg kvaliteta, koji je proizveden od sirovina isključivo sa teritorije Republike Srbije i koji poseduje specifične karakteristike po kojima se razlikuje od drugih proizvoda iz iste kategorije hrane.

Opis kontrole i sertifikacije

Prijava

Važeći propisi

Uredba o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „Srpski kvalitet“.

Sertifikovani proizvođači

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.