Oznake porekla - Srbija

Geografsko poreklo je dobrovoljni standard kojim se štiti ime koje proizvod nosi, a u imenu je sadržana veza kvaliteta i svojstava proizvoda i teritorije.
Štite se dve vrste oznake: ime porekla i oznaka porekla.

Opis kontrole i sertifikacije

OCS vam obezbeđuje pouzdani OCS program kontrole i sertifikacije koji je u skladu sa Zakonom o oznakama
geografskog porekla Republike Srbije i pratećim pravilnicima. Pomenuti propisi mogu se naći na zvaničnoj internet prezentaciji Zavoda za intelektualnu svojinu.

Zahtev za sertifikaciju

Pre započinjanja sertifikacije, neophodno je da popunite zahtev i da nam ga dostavite. Nakon toga obrađujemo Vaš zahtev i javljamo Vam se sa uputstvom za naredne korake.

Važeći propisi

Dokumentacija

Prvi uslov za pokretanje postupka zaštite oznake geografskog porekla je da naziv proizvoda koji se štiti ima reputaciju i da je prepoznatljiv na domaćem tržištu, što podrazumeva da se u dužem vremenskom razdoblju koristi u svakodnevnom govoru i u prometu.

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.