Projekti Organic Control System-a

ENVISION 2020

ENVISION doprinosi postizanju ekoloških ciljeva ZPP-a, nudeći alate za kontinuirano, veliko i neprekidno praćenje aktivnosti upravljanja poljoprivrednim gazdinstvima u pogledu održivosti. Ovi alati poboljšavaju praćenje ekološke i klimatski prihvatljive poljoprivredne prakse koja proističe iz politike EU osiguravajući da poljoprivredne aktivnosti ne utiču ozbiljno na klimu i prirodu. Cilj ENVISION-a je ispuniti potrebu za stalnim i sistematskim praćenjem poljoprivrednog zemljišta, preusmjeravajući fokus sa fragmentiranog praćenja ograničenog na određena polja i datume na monitoring na celoj teritoriji i tokom cele godine. Koristiće heterogene tipove dostupnih podataka i najsavremenije tehnologije i metodologije za pružanje potpuno automatizovanog i skalabilnog paketa usluga, izgrađenog u bliskoj interakciji sa budućim korisnicima.

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.