Usluge Organic Control System

Organic Control System vrši kontrolu i sertifikaciju u skladu domaćim zakonodavstvom, sa glavnim ciljem da promoviše i širi organsku proizvodnju kao i da ostvari i održi poverenje proizvođača i potrošača u organske proizvode. U osnovne usluge pored toga spadaju i sertifikacije oznaka porekla, za Srpski kvalitet, Dunav soju i Non GM standard. Usluge pružamo i van granica Republike Srbije.

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.