Organska proizvodnja - Srbija

Sertifikacija organske proizvodnje (primarne biljne i životinjske proizvodnje, prerade, sakupljanja divljih biljnih vrsta, šumskih plodova i pečuraka, uvoza, trgovine i prometa organskih proizvoda) u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji (Sl.glasnik RS, broj 30/10).

Opis kontrole i sertifikacije

Proizvođač svoje aktivnosti obavlja vodeći računa o ekološkom balansu sa okolinom, biodiverzitetu, dobrobiti i zdravlju zemljišta, biljaka, životinja i ljudi, poštujući fer odnos i  postupajući odgovorno u cilju očuvanja za sadašnje i naredne generacije.

Važeći propisi

Prijava

Prvi korak ka sertifikaciji.

Dokumentacija

Aktuelna uputstva i obrasce možete naći na sledećem linku:

Sertifikovani proizvođači

Proizvođači iz Srbije u sistemu kontrole i sertifikacije

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.