Akreditacija

Organic Control System je akreditovan u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17065. proverite Sertifikat o akreditaciji i Obim akreditacije.

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.