Ovlašćenja za sertifikaciju

Ovlašćenja Organic Control Systema za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje.

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.