Usluge Organic Control System

Organic Control System vrši kontrolu i sertifikaciju u skladu sa propisima EU, sa glavnim ciljem da promoviše i širi organsku proizvodnju u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji kao i da ostvari i održi povjerenje proizvođača i potrošača u organske proizvode.

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.