Usluge Organic Control System

Organic Control System vrši kontrolu i certifikaciju u skladu sa propisima EU, sa glavnim ciljem da promoviše i širi organsku proizvodnju u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori kao i da ostvari i održi povjerenje proizvođača i potrošača u organske proizvode. U osnovne usluge pored toga spadaju i certifikacije oznaka porijekla, Dunav soje i Non GM standarda.

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.