O nama

O nama

Organic Control System doo je kontrolna organizacija za organsku proizvodnju. Osnovan je u junu 2003. godine i već iste godine angažuje stručnjaka eminentne kontrolne kuće iz Njemačke za obuku svojih zaposlenih i njihovo osposobljavanje da vrše poslove kontrole i sertifikacije u skladu standardima EU i Amerike.

Organic Control System od samog početka vrši kontrolu i sertifikaciju u skladu domaćim zakonodavstvom sa glavnim ciljem da promoviše i širi organsku proizvodnju u Srbiji kao i da ostvari i održi povjerenje domaćih proizvođača i potrošača u organske proizvode.

Naš sertifikat o akreditaciji i važeći obim možete pronaći na linkovima:

Sertifikat o akreditaciji

Obim akreditacije

Tim Organic Control System

Kontrolori / Kontrolorke saradnici

Marija Vukosav, Mr Stočarstva – organsko stočarstvo
Aleksandar Vojkić, Dipl. ing. – organsko stočarstvo
Vladimir Popadić, Dipl. ing. – prerada organskih sirovina
Ljubica Timova – organska biljna proizvodnja i prerada
Miloš Vukelić, Dipl. ing. – organska biljna proizvodnja spec. sakupljanje samoniklog bilja

 

Ukoliko želite da kontaktirate kontrolore saradnike, potrebno je da nam pošaljete mail na administracija@organica.rs i da navedete kojeg kontrolora želite da kontaktirate.

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.