Evropska unija

Za uvoz organskih proizvoda u EU potrebno je imati sertifikat o usaglašenosti koji izdaje ovlašćeno kontrolno tijelo.
Trenutna sertifikacija je zasnovana na usklađenosti sa OCS standardom koji je ekvivalentan EU Regulativi 834/2007, ali su objavljivanjem Regulative (EU) 2018/848 postavljeni isti zahtjevi za proizvodnju unutar EU i van nje.

Sertifikacija po ekvivalentnom standardu je moguća do 31.12.2024. U nastavku možete pronaći OCS ekvivalentan standard i osnovni akt – Regulativu (EU) 2018/848 kao i propise usvojene na osnovu nje.

Opis kontrole i sertifikacije

Operatori mogu pronaći opis zahtjeva za kontrolu i sertifikaciju:

Sertifikovani operatori

OCS sertifikovani operatori po EU standardima za područje Crne Gore

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.