За нас

За нас

Organic Control System doo е контролна организација за органско производство. Основана е во јуни 2003 година и истата година ангажира експерт од еминентна контролна куќа од Германија за да ги обучи своите вработени и да им овозможи да вршат контролни и сертифицирани задачи во согласност со стандардите на ЕУ и Америка.

Organic Control System doo од самиот почеток врши контрола и сертификација со основна цел промовирање и проширување на органското производство, како и постигнување и одржување на довербата на домашните производители и потрошувачи во органските производи.

Нашиот сертификат за акредитација и валиден опсег може да се најде на линковите:

Сертификат

Валиден опсег

Тим за Organic Control System

Придружни инспектори

Марија Вукосав, органско сточарство, контролор
Александар Војкић, органско сточарство, контролор
Владимир Попадић, преработка во органско производство
Љубица Тимова – органско растително производство и преработка
Милош Вукелић, растително производство и собирање на диви растенија

Доколку сакате да контактирате со некои од нашите придружни контролори, ве молиме испратете ни е-пошта на administracija@organica.rs и наведете го името на нашиот соработник контролер.