NOP

Organski proizvodi sertifikovani u skladu sa NOP standardom namenjeni su tržištu SAD i Kanade.

Važeći propisi

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.