Bio Suisse

Sertifikacija organske proizvodnje u skladu sa međunarodnom sertifikacijom Bio Suisse AG (ICB AG) za proizvode koji se proizvode van Švajcarske, a namenjeni su tržištu Švajcarske u skladu sa Bio Suisse standardom.

Važeći propisi

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.