KRAV

Ознаката KRAV значи дека храната се произведува без вештачки адитиви, пестициди, со почитување на благосостојбата на животните, со намалено влијание врз климата, за повеќе биодиверзитет и подобри работни услови наменети за Шведска.

Тековни прописи