Bio Suisse

Сертификација на органско производство во согласност со меѓународната сертификација на Bio Suisse AG (ICB AG) за деловни производи произведени надвор од Швајцарија, наменети за швајцарскиот пазар во согласност со стандардот Bio Suisse.

Тековни прописи