Ovlaštenje za 2012. godinu

28.12.2011.

Rešenjem broj 320-10-01175/2011-14 od 30.11.2011.godine Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Organic Control System se ovlašćuje za vršenje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2012. godinu. Ovim rešenjem utvrđen je i novi broj koda OCS-a: RS-ORG-001.

OCS-u svečano uručena Akreditacija

28.09.2011.

OCS-u je svečano uručena Akreditacija na Petom forumu o organskoj proizvodnji u Selenči 23.09.2011. godine od strane predstavnika ambasade Republike Slovačke u Beogradu.U oktobru 2009. godine započeo je projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovačke gde je jedan od ciljeva projekta akreditacija dve domaće kontrolne organizacije iz Srbije u skladu sa standardima ISO/IEC 17020 i EN 45011.Tokom prethodne dve godine, zaposleni u OCS-u su prošli teoretsku i praktičnu obuku vezano za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje u skaldu sa EU standardima.U okviru ovih obuka organizovano je i studijsko putovanje u Slovačku, gde su zaposleni u OCS-u imali priliku da vide kako kolege iz Slovačke kontrolne organizacije NATURALIS obavljaju poslove kontrole i sertifikacije. Osim obuke vezane za vršenje poslova kontrole i sertifikacije, OCS je dobio obuku i pomoć u prilagođavanju dokumentacije sistema kvaliteta, u cilju njenog usklađivanja sa standardima ISO/IEC 17020 i EN 45011.Petodnevni audit od strane predstavnika slovačkog nacionalnog akreditacionog tela (SNAS) održan je krajem juna i početkom jula 2011. godine. Kompletnim pregledom dokumentacije OCS-a, kao i rada OCS-a na terenu utvrđeno je da OCS u potpunosti zadovoljava zahteve dva gore navedena standarda. Tako je rezultat dvogodišnje saradnje sa kolegama iz Slovačke- Akreditacija OCS-a od strane Akreditacionog tela priznatog na nivou Evropske Unije, odnosno OCS je prva domaća organizacija specijalizovana za kontrolu organske proizvodnje akreditovana od strane jedne ovako značajne institucije.