OCS ovlašten za 2015.godinu

12.08.2014.

Rešenjem broj 320-10-1254/2014-13 od 04.jula 2014.godine OCS se ovlašćuje za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2015.godini.

OCS ovlašćen za 2014.godinu

14.11.2013.

OCS je ovlašćen od strane nadležnog ministarstva za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2014.godini.

Ovlašćenje možete preuzeti ovde.

Obaveštenje Ministarstva Poljoprivrede Šumarstva i Vodoprivrede

17.10.2013.

Ministartvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava sve proizvođače koji se bave organskom biljnom proizvodnjom da zahtev za odobrenje koriščenja reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje podnose pre setve, u skladu sa ćlanom 17. stav 2. Pravilnika o kontroli sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje. ("SL. Glasnik RS", 48/11 i 40/12)

 

Detaljno

OCS iz Subotice je zvanično na listi kontrolnih tela odobrenih od strane Evropske komisije

25.06.2013.

Nakon više od dve godine intenzivnih priprema i podrške od strane Programa za razvoj privatnog sektora u Srbiji (ACCESS), nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), domaća kontrolna organizacija Organic Control System iz Subotice je u petak, 21.06. i zvanično uvršćena od strane Evropske komisije na listu kontrolnih tela čije su aktivnosti u postupku kontrole i sertifikacije organske proizvodnje ekvivalentne propisima EU.

Dugogodišnjim istrajnim radom, stalnim usavršavanjem osoblja i uspešnom saradnjom sa poznatim evropskim kontrolnim telima, uspeli smo uspostaviti sistem kontrole i sertifikacije koji je i zvanično prihvaćen i od strane Evropske komisije.

Dosadašnja praksa u Srbiji je podrazumevala da se sertifikacija organskih proizvođača obavlja u inostranstvu, u članicama EU. Sada po prvi put u Srbiji naši proizvođači mogu biti sertifikovani prema EU propisima (EC Reg. 834/2007) od strane domaće kontrolne organizacije – Organic Control System-a, čime će se značajno unaprediti ekonomska efikasnost organske proizvodnje a time i povećati konkurentnost srpskih organskih proizvoda na tržištu EU.

Ovim ogromnim uspehom je sektor organske poljoprivrede u Srbiji pokazao da može da odgovori strogim zahtevima EU.

Novi domen sajta direkcije za nacionalne referentne laboratorije

11.04.2013.

Obaveštavamo Vas da je promenjena adresa internet prezentacije Direkcije za nacionalne referentne laboratorije.
Link za organsku proizvodnju je sada:

http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/organska.html