Obaveštenje o kolektivnom godišnjem odmoru

22.12.2014.

Obaveštavamo sve naše proizvođače da će zaposleni u OCS-u biti na kolektivnom godišnjem odmoru od 24.12.2014. do 07.01.2015.godine.

U naznačenom periodu za sva hitna pitanja molimo pisati na administracija@organica.rs.


Želimo vam da lepo provedete predstojeće praznike i da vam 2015.godina bude srećna i uspešna.

Sertifikacija u cilju izvoza u Švajcarsku

09.12.2014.

Obaveštavamo proizvođače organskih proizvoda koji žele da izvoze svoje organske proizvode u Švajcarsku da je OCS u decembru 2014.godine potpisao ugovor o saradnji sa International Certification Bio Suisse AG (ICB) iz Švajcarske kojim se OCS uvrštava na listu kontrolnih tela koja imaju ovlaštenje da vrše kontrolu u cilju utvrđivanja usaglašenosti proizvodnje sa Bio Suisse Standardima.

U avgustu 2014.godine OCS je zvanično priznat od strane švajcarskih nadležnih institucija koje je usledilo nakon priznavanja OCS-a od strane Evropske komisije kao kontrolnog tela koje sprovodi ekvivalentan sistem kontrole i sertifikacije u odnosu na Reg. 834/2007.

Ovim poslednjim priznanjem, OCS je u mogućnosti da jednim dolaskom kao ovlašteno kontrolno telo (tokom redovne godišnje kontrole organske proizvodnje) izvrši kontrolu usklađenosti proizvodnje u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji RS, Regulativom 834/2007 (izvoz organskih proizvoda u EU) i Bio Suisse standardom (izvoz u Švajcarsku).

U saradnji sa partnerom iz Nemačke i dalje vršimo kontrolu usklađenosti sa USDA/NOP standardima (izvoz u Ameriku).

OCS ovlašten za 2015.godinu

12.08.2014.

Rešenjem broj 320-10-1254/2014-13 od 04.jula 2014.godine OCS se ovlašćuje za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2015.godini.

OCS ovlašćen za 2014.godinu

14.11.2013.

OCS je ovlašćen od strane nadležnog ministarstva za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2014.godini.

Ovlašćenje možete preuzeti ovde.

Obaveštenje Ministarstva Poljoprivrede Šumarstva i Vodoprivrede

17.10.2013.

Ministartvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava sve proizvođače koji se bave organskom biljnom proizvodnjom da zahtev za odobrenje koriščenja reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje podnose pre setve, u skladu sa ćlanom 17. stav 2. Pravilnika o kontroli sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje. ("SL. Glasnik RS", 48/11 i 40/12)

 

Detaljno