OCS ovlašten za kontrolu ''srpskog kvaliteta''

08.03.2017.

Obaveštavamo Vas da je OCS ovlašćen od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, za obavljanje kontrole usaglašenosti posebnih svojstava proizvoda sa oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet“.

Oznakom „srpski kvalitet” može da se označi samo poljoprivredni i prehrambeni proizvod koji se po svom hemijskom sastavu, fizičkim, mikrobiološkim i organoleptičkim svojstvima, načinu proizvodnje, korišćenim sirovinama i/ili sastojcima ili po nekoj drugoj karakteristici jasno razlikuje od drugih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iste kategorije i koji je proizveden od osnovne sirovine koja potiče isključivo sa teritorije Republike Srbije.  

Oznaka „srpski kvalitet” namenjena je za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje i prerade mleka, mesa, voća, povrća, žitarica, uljarica, grožđa i meda, osim za označavanje jakih alkoholnih pića, vina i aromatizovanih proizvoda od vina.

Rešenje broj 320-00-001/2017-08 od 23.02.2017. je OCS-u izdato u skladu sa Uredbom o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta "srpski kvalitet" (Službeni glasnik RS br. 90/16). U ovoj uredbi možete naći sve informacije vezano za uslove kontrole i sertifikacije.

OBAVEŠTENJE O KOLEKTIVNOM GODIŠNJEM ODMORU

19.12.2016.

Obaveštavamo sve klijente da  će OCS biti na kolektivnom godišnjem odmoru u periodu od 30.12.2016. do 09.01.2017.godine.

U slučaju da u tom periodu nastane potreba izdavanja sertifikata o inspekciji (TC, transakcioni sertifikat), molimo vas da to najavite najmanje 2 dana unapred i da nas kontaktirate na administracija@organica.rs i ocs.subotica@gmail.com, kao i na 024 521 130.

Želimo vam srećnu i uspešnu 2017.godinu!

Nov pravilnik o uvozu i prodaji organskih proizvoda

22.11.2016.

Obaveštavamo sve klijente OCS-a da je objavljen Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja Potvrde,kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda, a primenjuje se od 01. januara 2017 godine.

Objavljeno u ''Službenom glasniku RS'', broj 88/16 od 28.10.2016.

 

OCS-u obnovljena akreditacija

22.09.2016.

Odlukom br. 444/2016 obnavlja se akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti ORGANIC CONTROL SYSTEM DOO SUBOTICA za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Obima akreditacije.

Period važenja akreditacije: 18.09.2016-17.09.2020.

Obim akreditacije možete naći na sajtu ATS-a http://www.ats.rs/