OCS ovlašćen za 2018. godinu

15.08.2017.

Rešenjem broj 320-10-04747/2017-13 od 02.08.2017.g. OCS je ovlašćen za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji u 2018.godini u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji.

Obaveštenje o neradnim danima

07.04.2017.

Obaveštavamo vas da zbog Uskršnjih praznika OCS neće raditi u petak 14.04. kao i u ponedeljak 17.04.

 

OCS ovlašten za kontrolu ''srpskog kvaliteta''

08.03.2017.

Obaveštavamo Vas da je OCS ovlašćen od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, za obavljanje kontrole usaglašenosti posebnih svojstava proizvoda sa oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet“.

Oznakom „srpski kvalitet” može da se označi samo poljoprivredni i prehrambeni proizvod koji se po svom hemijskom sastavu, fizičkim, mikrobiološkim i organoleptičkim svojstvima, načinu proizvodnje, korišćenim sirovinama i/ili sastojcima ili po nekoj drugoj karakteristici jasno razlikuje od drugih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iste kategorije i koji je proizveden od osnovne sirovine koja potiče isključivo sa teritorije Republike Srbije.  

Oznaka „srpski kvalitet” namenjena je za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje i prerade mleka, mesa, voća, povrća, žitarica, uljarica, grožđa i meda, osim za označavanje jakih alkoholnih pića, vina i aromatizovanih proizvoda od vina.

Rešenje broj 320-00-001/2017-08 od 23.02.2017. je OCS-u izdato u skladu sa Uredbom o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta "srpski kvalitet" (Službeni glasnik RS br. 90/16). U ovoj uredbi možete naći sve informacije vezano za uslove kontrole i sertifikacije.

OBAVEŠTENJE O KOLEKTIVNOM GODIŠNJEM ODMORU

19.12.2016.

Obaveštavamo sve klijente da  će OCS biti na kolektivnom godišnjem odmoru u periodu od 30.12.2016. do 09.01.2017.godine.

U slučaju da u tom periodu nastane potreba izdavanja sertifikata o inspekciji (TC, transakcioni sertifikat), molimo vas da to najavite najmanje 2 dana unapred i da nas kontaktirate na administracija@organica.rs i ocs.subotica@gmail.com, kao i na 024 521 130.

Želimo vam srećnu i uspešnu 2017.godinu!