Obaveštenje o neradnim danima

22.12.2017.

Obaveštavamo vas da će tokom zimskih praznika u periodu 01.01.2018 - 07.01.2018. OCS biti na kolektivnom godišnjem odmoru.

U tom periodu će se hitni slučajevi (npr. izdavanje Sertifikata o inspekciji) rešavati tokom dežurstva.

Kontakt tokom dežurstva: administracija@organica.rs

Želimo Vam srećnu i uspešnu Novu godinu!

Evropska Komisija odobrila produženje ovlašćenja OCS-u do juna 2021.g.

22.12.2017.

Obaveštavamo Vas da je Evropska komisija produžila ovlašćenje OCS-u za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje u  skladu sa članom 33. Uredbe 834/2007, do 30.06.2021.

OCS je ovlašćen za kategorije A i D za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu

Produženje odobrenja do 30.06.2021.godine je objavljeno u dokumentu:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2329/2017 of 14 December 2017 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries.

OCS priznat u Bosni i Hercegovini

22.12.2017.

Obaveštavamo Vas da je od 14.12.2017.godine Organic Control System priznat od strane Evropske Komisije za obavljanje kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u Bosni i Hercegovini (Regulativa 2329/2017).

Regulativu možete pronaći na sledećem linku:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1513930859057&uri=CELEX:32017R2329

Kod OCS-a za Bosnu i Hercegovinu je BA-BIO-162

OCS ovlašćen za 2018. godinu

15.08.2017.

Rešenjem broj 320-10-04747/2017-13 od 02.08.2017.g. OCS je ovlašćen za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji u 2018.godini u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji.

Obaveštenje o neradnim danima

07.04.2017.

Obaveštavamo vas da zbog Uskršnjih praznika OCS neće raditi u petak 14.04. kao i u ponedeljak 17.04.