OBAVEŠTENJE O KOLEKTIVNOM GODIŠNJEM ODMORU

19.12.2016.

Obaveštavamo sve klijente da  će OCS biti na kolektivnom godišnjem odmoru u periodu od 30.12.2016. do 09.01.2017.godine.

U slučaju da u tom periodu nastane potreba izdavanja sertifikata o inspekciji (TC, transakcioni sertifikat), molimo vas da to najavite najmanje 2 dana unapred i da nas kontaktirate na administracija@organica.rs i ocs.subotica@gmail.com, kao i na 024 521 130.

Želimo vam srećnu i uspešnu 2017.godinu!

Nov pravilnik o uvozu i prodaji organskih proizvoda

22.11.2016.

Obaveštavamo sve klijente OCS-a da je objavljen Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja Potvrde,kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda, a primenjuje se od 01. januara 2017 godine.

Objavljeno u ''Službenom glasniku RS'', broj 88/16 od 28.10.2016.

 

OCS-u obnovljena akreditacija

22.09.2016.

Odlukom br. 444/2016 obnavlja se akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti ORGANIC CONTROL SYSTEM DOO SUBOTICA za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Obima akreditacije.

Period važenja akreditacije: 18.09.2016-17.09.2020.

Obim akreditacije možete naći na sajtu ATS-a http://www.ats.rs/

 

OCS ovlašćen za 2017.godinu

22.09.2016.

Rešenjem broj 320-10-05047/2016-13 od 15.07.2016.g. OCS je ovlašćen za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji u 2017.godini u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji.

Evropska Komisija odobrila produženje ovlašćenja OCS-u do juna 2018.g.

25.06.2016.

Obaveštavamo sve klijente da OCS ostaje na listi odobrenih kontrolnih tela od strane Evropske Komisije.

OCS je prvi put odobren 2013.godine. Produženje odobrenja do 30.06.2018.godine je objavljeno u dokumentu:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/910 of 9 June 2016 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries.